Bezdomność

Mniej osób bezdomnych

09-03-2017

O 2,7 tys. osób zmniejszyła się liczba osób bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 – wynika z badania, które przeprowadzono w lutym br.

 

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzono po raz czwarty Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Koordynatorem badania jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z danymi z roku 2015, liczba osób bezdomnych zmalała o 2 753 osoby.

 

Ile jest osób bezdomnych?

Osób bezdomnych było w momencie badania 33 408. 83,5% stanowili mężczyźni (27 911 osób), natomiast 16,5% kobiety (5 497 osób).

 

Osoby bezdomne w regionach

Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwie mazowieckim (4 785 osób), śląskim (4 782 osoby) i pomorskim (3 319 osób). Najmniej w województwie podlaskim (693 osoby), świętokrzyskim (762 osoby) oraz lubuskim (886 osób).

 

 

W porównaniu z rokiem 2015 liczba osób bezdomnych w województwach uległa zmianie. Wzrosła liczba osób bezdomnych m.in. w województwie śląskim o 367 osób, mazowieckim o 159 osób i małopolskim o 112 osób. Znacznie mniej osób zdiagnozowano w szczególności w województwach: kujawsko-pomorskim o 2 122 osoby i w zachodniopomorskim o 452 osoby. Liczba osób bezdomnych w pozostałych województwach plasowała się na zbliżonym poziomie jak w roku 2015.

 

 

Gdzie przebywają osoby bezdomne?

Wśród przebadanych osób 26 900 (80,52%) przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 6 508 (19,48%) poza nimi.

 

 

Przyczyny bezdomności

Główną przyczyną bezdomności, którą wskazały osoby bezdomne jest: eksmisja, wymeldowanie – 45% oraz konflikt rodzinny – 36,39%. W dalszej kolejności znalazły się: uzależnienie – 29,2% i bezrobocie, brak pracy – 17,3%.

 

 

Wiek osób bezdomnych

Najwięcej osób bezdomnych jest w przedziale wiekowym 41-60 lat (16 029 osób, w tym kobiety 2 044, mężczyźni 13 985).

 

 

Wykształcenie osób bezdomnych

Większość osób bezdomnych ma wykształcenie zawodowe (13 388 osób) oraz podstawowe (ponad 10 tys. osób).

 

 

Czas pozostawania osobą bezdomną

Wśród osób bezdomnych najbardziej liczną grupę stanowiły osoby pozostające w najkrótszym stanie bezdomności przez okres do 2 lat (26,47%), kolejna grupa to osoby pozostające w stanie bezdomności od 6 do 10 lat (25,14%).

 

 

Źródła dochodu

Najczęstszym źródłem dochodu wśród osób objętych badaniem jest zasiłek z pomocy społecznej (36,65%) oraz zbieractwo (12,73%). Znaczącą grupę stanowią osoby, które w ogóle nie posiadają dochodu (16,99%).