CSIZS

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego jest platformą komunikacyjną w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umożliwiającą udostępnianie oraz świadczenie usług kompleksowej wymiany informacji, za pośrednictwem internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych (systemy dziedzinowe, systemy innych ministerstw oraz instytucji).