Ważne informacje

« Powrót

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań resortowych, m.in. sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań jednorazowych oraz z przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych.


Poleć znajomemu

Dla przedsiębiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje o organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.

Tutaj znajdą Państwo również bieżące informacje o Systemach Statystycznych i Dziedzinowych w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.