Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Informacje dla dostawców systemów dziedzinowych

  Wyłączenie metody autoryzacji za pomocą email w Profilu Zaufanym

  Szanowni Państwo,   W związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

  Operacje w CBB

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w celu poprawnego funkcjonowania operacji związanych z CBB (Centralna Baza Beneficjentów) w imieniu i nazwisku użytkownika systemu dziedzinowego...

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL. W celu poprawnej...

  Rejestr Żłobków

  Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

  Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

  Moduły dot. podobszarów świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dzieckiem do lat 3 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

  SD Pomoc Społeczna-dystrybucja zestawu słowników nr 61

  Wersja 61 słowników centralnych w podobszarze Pomocy Społecznej.

  Wdrożenie CAS

  Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku zostanie udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy...

  Kolejny etap budowy CSIZS

  Z początkiem maja rozpoczęliśmy kolejny etap budowy Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS). W jego trakcie nastąpi implementacja nowego systemu (wytworzenie,...

  Nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013

  aktualizacja w dniu 2013-06-05 Została opublikowana nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013.   MPiPS-03-P_1-2g oraz...

  Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)

  2012-02-22   Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego...

  Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2012-07-17 W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...

  Wypełnianie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2012 r.

  uprzejmie informujemy, że: Gminy Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, OPIEKA, HELIOS, TT-POMOC...

  Opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu Emp@tia

  Zapraszamy do składania ofert na opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru...

  Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów, materiałów i wyposażenia biurowego

  Zapraszamy do składania ofert cenowych na wymienione w zapytaniu ofertowym artykuły.

  Zmiana adresów modułów SAC

  Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

  Nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2013-01-08 Obsługa sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będzie odbywała się w...

  Aktualizacja słowników centralnych FA

  17-10-2012 W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja słowników centralnych FA w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...

  Informacja o rozpoczęciu testów

  08-10-2012 Informuję, iż w dniu 9 października 2012 r. rozpoczną się testy oprogramowania „NEMEZIS – fundusz alimentacyjny" wersja G-1.01-2-01 dla poziomu Gminy.     ...

  Informacja dotycząca przewidywanych wniosków w celu przeprowadzenia procedury zgodności

  04-09-2012 Z uwagi, iż najbliższym czasie wygaśnie ważność decyzji w sprawie wydania warunkowego świadectwa zgodności dla systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w...

  Wniosek o przeprowadzenie procedury zgodnośći dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)"

  17-08-2012 W dniu 31.07.2012 r. wpłynął do MPiPS wniosek firmy Sygnity S.A o przeprowadzenie procedury zgodności dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)" na...
  Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2