Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Informacje dla dostawców systemów dziedzinowych

  Wyłączenie metody autoryzacji za pomocą email w Profilu Zaufanym

  Szanowni Państwo,   W związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

  Operacje w CBB

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w celu poprawnego funkcjonowania operacji związanych z CBB (Centralna Baza Beneficjentów) w imieniu i nazwisku użytkownika systemu dziedzinowego...

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby Państwo sprawdzali w ePodatkach wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach oraz weryfikowali numer PESEL. W celu poprawnej...

  Rejestr Żłobków

  Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

  Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

  Moduły dot. podobszarów świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dzieckiem do lat 3 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

  SD Pomoc Społeczna-dystrybucja zestawu słowników nr 61

  Wersja 61 słowników centralnych w podobszarze Pomocy Społecznej.

  Wdrożenie CAS

  Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku zostanie udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy...

  Kolejny etap budowy CSIZS

  Z początkiem maja rozpoczęliśmy kolejny etap budowy Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS). W jego trakcie nastąpi implementacja nowego systemu (wytworzenie,...

  Nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013

  aktualizacja w dniu 2013-06-05 Została opublikowana nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013.   MPiPS-03-P_1-2g oraz...

  Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)

  2012-02-22   Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego...

  Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2012-07-17 W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...

  Wypełnianie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2012 r.

  uprzejmie informujemy, że: Gminy Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, OPIEKA, HELIOS, TT-POMOC...

  Opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu Emp@tia

  Zapraszamy do składania ofert na opracowanie zagadnienia merytorycznego z Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny na potrzeby projektu "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru...

  Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów, materiałów i wyposażenia biurowego

  Zapraszamy do składania ofert cenowych na wymienione w zapytaniu ofertowym artykuły.

  Zmiana adresów modułów SAC

  Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

  Nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2013-01-08 Obsługa sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będzie odbywała się w...

  Aktualizacja słowników centralnych FA

  17-10-2012 W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja słowników centralnych FA w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...

  Informacja o rozpoczęciu testów

  08-10-2012 Informuję, iż w dniu 9 października 2012 r. rozpoczną się testy oprogramowania „NEMEZIS – fundusz alimentacyjny" wersja G-1.01-2-01 dla poziomu Gminy.     ...

  Informacja dotycząca przewidywanych wniosków w celu przeprowadzenia procedury zgodności

  04-09-2012 Z uwagi, iż najbliższym czasie wygaśnie ważność decyzji w sprawie wydania warunkowego świadectwa zgodności dla systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w...

  Wniosek o przeprowadzenie procedury zgodnośći dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)"

  17-08-2012 W dniu 31.07.2012 r. wpłynął do MPiPS wniosek firmy Sygnity S.A o przeprowadzenie procedury zgodności dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)" na...
  Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2