Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Fundusz alimentacyjny

  2015-01-19 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Fundusz Alimentacyjny

  Opis_systemu_FA_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_1_FA_Slowniki_centralne_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_2_FA_Kody_LOK_NTS_ wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_3_FA_Integracja_CSIZS_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_4_FA_Zbior_Centralny_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_5_FA_Sprawozdanie_wer_1.03

  Zalacznik_Nr_6_FA_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych

  Zalacznik_do_Zal_Nr_1_slowniki_centralne_wer_1-03

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_3_IntegracjaCSIZS_wer_1-03_

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_5_Sprawozdanie_wer_1.03_