Fundusz alimentacyjny

2015-01-19 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Fundusz Alimentacyjny

Opis systemu FA wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 1 FA Słowniki centralne wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 2 FA Kody LOK NTS wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 3 FA Integracja z CSIZS wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 4 FA Zbiór Centralny wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 5 FA Sprawozdanie wersja 1.03 - zapisz

Załącznik Nr 6 FA Struktura przesyłu zestawu słowników centralnych - zapisz

Załącznik do Zał Nr 1 słowniki centralne wersja 1-03 - zapisz

Załączniki do Zał Nr 3 Integracja z CSIZS wersja 1-03 - zapisz

Załączniki do Zał Nr 5 Sprawozdanie wersja 1.03 - zapisz