Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Pomoc społeczna

  2019-01-08 Dystrybucja słowników nr 66

  Archiwum słowników wersja nr 66_

  Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej _

   

   

  2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej:

  Opis_systemu_PS_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania_

  Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_6_PS_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych_

  Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04_

  Zalacznik_Nr_9_PS_JOPS-PUP_v1.02_

  Zalacznik_Nr_10_PS_Integracja_z_Elementem_STAT_

  Zalacznik_Nr_11_PS_Definicje_wartosci_i_ograniczen_WAW_

  Zalacznik_Nr_12_PS_Struktura_przesyłu_Zestawu_WAW_

   

   

  2013-09-19 Ogłoszenie Opisu Systemu dla obszaru Pomoc Społeczna wersja 1.03:

  Opis_systemu_PS_wer_1-3-01-tp4 

  Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1-03-01-tp4 

  Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1-03-01-tp3 

  Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1-03-01-tp2 

  Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania 

  Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1-03-01-tp 

  Zalacznik_Nr_6_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych-tp 

  Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1-03-01-tp 

  Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04 

  Zalacznik_Nr_9_WH PS_JOPS-PUP_v1.02