Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Pomoc społeczna

  2018-09-25 Dystrybucja słowników nr 64

  Archiwum słowników wersja nr 64_

  Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej _

   

   

  2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej:

  Opis_systemu_PS_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania_

  Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_6_PS_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych_

  Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04_

  Zalacznik_Nr_9_PS_JOPS-PUP_v1.02_

  Zalacznik_Nr_10_PS_Integracja_z_Elementem_STAT_

  Zalacznik_Nr_11_PS_Definicje_wartosci_i_ograniczen_WAW_

  Zalacznik_Nr_12_PS_Struktura_przesyłu_Zestawu_WAW_

   

   

  2013-09-19 Ogłoszenie Opisu Systemu dla obszaru Pomoc Społeczna wersja 1.03:

  Opis_systemu_PS_wer_1-3-01-tp4 

  Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1-03-01-tp4 

  Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1-03-01-tp3 

  Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1-03-01-tp2 

  Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania 

  Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1-03-01-tp 

  Zalacznik_Nr_6_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych-tp 

  Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1-03-01-tp 

  Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04 

  Zalacznik_Nr_9_WH PS_JOPS-PUP_v1.02