Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  2015-01-12 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Świadczenia Rodzinne

  Opis_systemu_SR_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_1_SR_Slowniki_centralne_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_2_SR_Slownik_centralny_Kod_Lokalizacji wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_3_SR_Zbior_Centralny_Gmina_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_3a_SR_Zbior_Centralny_Marszalek_wer_1.03

  Zalacznik_Nr_4_SR_Sprawozdanie_wer_1.03_

  Zalacznik_Nr_5_SR_Integracja_CSIZS_v1-05_

  Zalacznik_Nr_6_SR_Integracja_JOPS-PUP_wer_1.03

  Zalacznik_Nr_7_SR_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych

  Zalacznik_do_Zal_Nr_1_slowniki_centralne_wer_1-03

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-03_

  Zalaczniki_do_Zal_Nr_5_IntegracjaCSIZS_v1.03_