Świadczenia rodzinne

2015-01-12 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Świadczenia Rodzinne

Opis_systemu_SR_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_1_SR_Slowniki_centralne_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_2_SR_Slownik_centralny_Kod_Lokalizacji wer_1.03_

Zalacznik_Nr_3_SR_Zbior_Centralny_Gmina_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_3a_SR_Zbior_Centralny_Marszalek_wer_1.03

Zalacznik_Nr_4_SR_Sprawozdanie_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_5_SR_Integracja_CSIZS_v1-05_

Zalacznik_Nr_6_SR_Integracja_JOPS-PUP_wer_1.03

Zalacznik_Nr_7_SR_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych

Zalacznik_do_Zal_Nr_1_slowniki_centralne_wer_1-03

Zalaczniki_do_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-03_

Zalaczniki_do_Zal_Nr_5_IntegracjaCSIZS_v1.03_