Systemy dziedzinowe

Systemy dziedzinowe to systemy informatyczne wykorzystywane przez gminy, powiaty lub marszałków województwa do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących:

Wszystkie systemy dziedzinowe muszą posiadać świadectwo zgodności, potwierdzające ich zgodność z wymaganiami prawnymi i prawidłową współpracę z systemami centralnymi.