Dla przedsiębiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje o organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.

Tutaj znajdą Państwo również bieżące informacje o Systemach Statystycznych i Dziedzinowych w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.