Ważne informacje

Informacje dla Partnerów

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Dla przedsiębiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje o organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.

Tutaj znajdą Państwo również bieżące informacje o Systemach Statystycznych i Dziedzinowych w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.