Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy

  Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 - 2015

  Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015 Na...

  Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

  Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" – edycja 2013 r. ...

  Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

  Pliki do pobrania Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 ...

  Lista przedstawicieli NGO biorących udział w latach 2013 - 2015 w komisjach konkursowych w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze pomocy i integracji społecznej

  Pliki do pobrania Lista przedstawicieli NGO biorących udział w latach 2013 – 2015 w komisjach konkursowych w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze...

  Rozstrzygnięcie konkursu "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r."

  Rozstrzygnięcie konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r.". KOMUNIKAT Komisja konkursowa 28 sierpnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w ramach...

  Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015 r."

  10 lipca 2013 r. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r." Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004...

  Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013

  Korekta wyników otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013. 4 lipca 2013 r. Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu...

  Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013 ...

  Można składać wnioski o nagrody specjalne dla pracowników socjalnych

  Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. ...

  Wyniki konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

  Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała 29 maja 2013 r. ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Oparcie...

  Wyniki konkursów ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

  Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013" Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie...

  Harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" przyjęty na rok 2013

  Pliki do pobrania Harmonogram Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" przyjęty na rok 2013  (155.6 KB)

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

  Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty...