Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Programy

  Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012

  Pliki do pobrania Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012 ...

  Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011

  Pliki do pobrania Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011 ...

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2006 r. (przyjęta przez Sejm 29.02.08)

  Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2006 r. (przyjęta przez Sejm 29.02.08 pobierz plik (format pdf.)

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730

  Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730 Sprawozdanie za rok 2007 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220

  Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220 Sprawozdanie za rok 2008 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2009 r. - druk sejmowy nr 3320

  Informacja została przyjęta na 80 posiedzeniu Sejmu RP 15 grudnia 2010 r. pobierz dokument (formacie .pdf) errata do sprawdzenia (format .pdf)

  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2010.

  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2010 ...

  Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011

  Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju...

  Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap, okres realizacji: lata 2014-2016

     1  Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – III etap, okres realizacji: lata 2014-2016 ...

  Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2010 - 2011

     1  Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+...

  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

     1  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  29-08-2012 ...

  Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Dokument implementacyjny

      1   Program Solidarność pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Dokument...

  Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+

     1  Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+ ...

  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011

     1  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 03-08-2010 Krajowy...

  Szkolenie z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

  Wzór opracowania programu szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Wzór CV Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia...

  Wzór opracowania programu szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

  Informacja Komisji o sposobie konstruowania programów Podmioty, które ubiegają się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń z...

  Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

    1 Wyniki procedury powoływania członków Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ...

  Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

  Pliki do pobrania    Etyka zawodowa i prawa człowieka – 10 godzin.  (68 KB) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego,...

  Wytyczne do szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny- przygotowanie ogólne

  Pliki do pobrania Mediacje i negocjacje – 20 godzin  (104 KB) Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej - 30 godzin ...
  Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2