Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

  Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest...

  Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny", „Asystent rodziny – druga edycja" oraz „Szkolenia rodzin...

  Konkurs ofert na szkolenie rodzin zastępczych rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Szkolenie rodzin...

  Konkurs "Asystent rodziny - druga edycja"

    1   Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty  31-08-2012  2 ...

  Konkurs ofert pn. Asystent rodziny

    1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Asystent rodziny 22-03-2012 2  Konkurs...

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

  Pliki do pobrania Ogłoszenie  (762 KB) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012  (918.2 KB) Oferta część...

  Konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na...

  2013

  Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 -...

  Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

  Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinasowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. W dniu 14...

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

  Konkurs - „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Ogłoszenie o otwartym  konkursie  ofert  na dofinansowanie   zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Minister Pracy i Polityki Społecznej na...

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  W dniu 20 lutego 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

  2012

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja". Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

  W dniu 21 marca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

  Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

  Departament Polityki Rodzinnej informuje, że rozstrzygnięto konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną...

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” - rozstrzygnięty

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja" - rozstrzygnięty   Minister Pracy i...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i...

  Konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

  Ogłoszenie o konkursie ofert w roku 2011 Resortowy program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011
  Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2