Instytucje zabezpieczenia społecznego

 • WŁADZA WŁAŚCIWA
  oznacza ministra, ministrów lub inną odpowiednią władzę, której podlegają na całym terytorium danego państwa lub jego części, systemy zabezpieczenia społecznego

 • INSTYTUCJA ŁACZNIKOWA 
  jest to instytucja wyznaczona przez właściwą władzę państwa członkowskiego dla jednego lub więcej działów zabezpieczenia społecznego, której zadaniem jest udzielanie pomocy w związku ze stosowaniem rozporządzeń unijnych, w szczególności w przypadku, gdy nie jest znana instytucja właściwa 

 • INSTYTUCJE WŁAŚšCIWE 
  oznacza instytucję, której zainteresowany podlega, z której może uzyskać świadczenia oraz, do której może złożyć wniosek o świadczenie lub uzyskać informacje

 • INSTYTUCJE ZAGRANICZNE 
  są to instytucje (właściwe, łącznikowe) wyznaczone w innych państwach członkowskich, które stosują przepisy unijne oraz, do których można się zwrócić z wnioskiem o świadczenia lub z prośbą o wyjaśnienia dotyczące warunków koniecznych do uzyskania świadczeń.