Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje łącznikowe

  dla emerytur i rent, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, zasiłków pogrzebowych

  1.DLA SYSTEMU POWSZECHNEGO   Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Rent Zagranicznych ZUS ul. Szamocka 3,5 01-748 Warszawa tel. (022) 667 26...

  dla ubezpieczeń i składek

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa tel. (0-22) 667 10 77 fax. (0 22) 667 10 88 e-mail: dus@zus.pl ...

  dla świadczeń z tytułu bezrobocia

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa tel. (022) 529 06...

  dla medycznych świadczeń rzeczowych

  Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186 02 – 390 Warszawa tel. (0 22) 572 60 00 fax. (0 22) 572 63 33 infolinia@nfz.gov.pl

  dla świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Zasiłków ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa tel. (0-22) 667 19 05 fax. (0 22) 667 19 25 e-mail: dsk@zus.pl www.zus.pl

  dla świadczeń rodzinnych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa tel. (022) 529 06 90 fax....