Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje właściwe

  Instytucje

  dla emerytur i rent   dla świadczeń rodzinnych  dla świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa  dla...

  dla emerytur i rent

      1. DLA SYSTEMU POWSZECHNEGO   Wszystkie oddziały ZUS, a także oddziały wytypowane:     ...

  dla świadczeń rodzinnych

     Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Oddział Koordynacji Świadczeń   ...

  dla świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa

     Pracodawcy zobowiązani do wypłacania swoim pracownikom świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.   Oddziały ZUS – w odniesieniu do osób pracujących na własny...

  dla świadczeń rzeczowych związanych z ochroną zdrowia

      Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl Dla osób mających polskie emerytury i renty inwalidzkie, ale stale zamieszkujących w innych krajach UE – ...

  dla świadczeń z tytułu bezrobocia

  Wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, które są jednostką organizacyjną samorządu województwa. Lp . ...