Świadczenia przedemerytalne

Na fladze europejskiej przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych pentagramów na lazurowym tle.

 

Na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 883/04 zakres świadczeń objętych unijną koordynacją z zakresu zabezpieczenia społecznego został poszerzony, w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących, o świadczenia przedemerytalne.

Pojęcie „świadczenia przedemerytalne" obejmuje w odniesieniu do polskich przepisów:

  • świadczenia przedemerytalne, uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
    o świadczeniach przedemerytalnych,

  • emerytury pomostowe i renty rodzinne po osobach uprawnionych do emerytury pomostowej, uregulowane w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,

  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, uregulowane w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Świadczenia przedemerytalne podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w bardzo wąskim zakresie. W odniesieniu do nich ma zastosowanie zasada eksportu świadczeń, natomiast nie stosuje się do nich, zgodnie z art. 66 rozporządzenia nr 883/04, zasady sumowania okresów ubezpieczenia. Prawo do świadczeń przedemerytalnych jest ustalane wyłącznie z zastosowaniem wewnętrznego ustawodawstwa obowiązującego w tym zakresie w danym państwie członkowskim.