Opieka nad dzieckiem do lat trzech

Żłobki

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać...

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców...

Dzienny opiekun

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instytucji Dziennego Opiekuna

1) Jakie są zalety instytucji Dzienny Opiekun? Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235). ...

Niania

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne,...

Szkolenia

Wykaz programów szkoleń dla opiekunów dziecięcych wg. siedziby instytucji szkoleniowej.   Miasto Zatwierdzone...

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

Tworzenie instytucji dziennego opiekuna jest znacznie łatwiejsze, prostsze i tańsze niż organizowanie opieki w formie żłobka i klubu dziecięcego !

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

Warunki lokalowo-sanitarne w żłobkach i klubach dziecięcych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych...

Komunikat dotyczący zasad wyłaniania dziennych opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) jedną z form opieki nad dziećmi jest dzienny opiekun. Dziennym opiekunem może zostać...