Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  Projekt System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

  Prezentacja dotycząca urządzeń mobilnych w projekcie „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON", o które mogą starać się Ośrodki Pomocy Społeczne: prezentacja PFRON...

  Usługa KRUS

  Informacja o uruchomieniu od stycznia 2018 r. nowej usługi pozyskiwania przez organy właściwe z KRUS, w drodze elektronicznej, poprzez CSIZS Emp@tia, danych o wysokości składki na...

  Wyłączenie metody autoryzacji za pomocą email w Profilu Zaufanym

  Szanowni Państwo,   W związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

  Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

  Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

  Help Desk CSIZS

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

  Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

  Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

  Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

  Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:   Informacja na temat kwot...

  Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

  Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

  Usługa AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy). 2017-02-07 Usługa AC-RP  

  Usługa PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). ...

  Usługa KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi KRS(Krajowy Rejestr Sądowy). 2017-02-07 Usługa KRS

  Usługa CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej). 2017-02-07 Usługa CEIDG

  Usługa EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). ...

  Usługa PESEL (System Rejestrów Państwowych)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PESEL (System Rejestrów Państwowych) 2017-02-07 Usługa PESEL

  Konieczność korzystania z aktualnych wersji Systemów Dziedzinowych

  Szanowni Państwo, w celu poprawnej realizacji przez Państwa zadań związanych z obszarami: SW, SR, FA i PS,  przypominamy  o konieczności zainstalowania i korzystania z najbardziej...

  Usługa CBB (Centralna Baza Beneficjentów)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CBB (Centralna Baza Beneficjentów) 2017-02-07 Usługa CBB  

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu, sprawdzali Państwo za pomocą usługi ePodatki wszystkie osoby , które wystąpiły we wnioskach w...

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

  W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...

  Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

  W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał  ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

  Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

  Moduły dot. podobszarów świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dzieckiem do lat 3 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetlanie 1 - 20 z 50 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 3