Ważne informacje

« Powrót

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla użytkowników systemu SI KDR. Nowy numer telefonu pod którym mogą Państwa dokonywać zgłoszeń to: (32) 723-26-72.

 


Poleć znajomemu

Tematy


  Komunikaty

  Projekt System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

  Prezentacja dotycząca urządzeń mobilnych w projekcie „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON", o które mogą starać się Ośrodki Pomocy Społeczne: prezentacja PFRON...

  Usługa KRUS

  Informacja o uruchomieniu od stycznia 2018 r. nowej usługi pozyskiwania przez organy właściwe z KRUS, w drodze elektronicznej, poprzez CSIZS Emp@tia, danych o wysokości składki na...

  Wyłączenie metody autoryzacji za pomocą email w Profilu Zaufanym

  Szanowni Państwo,   W związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

  Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

  Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

  Help Desk CSIZS

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

  Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

  Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

  Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej jako dochód - sposób dokumentowania

  Szanowni Państwo, przedstawiamy wyjaśnienie Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie niewykorzystanej ulgi podatkowej traktowanej jako dochód:   Informacja na temat kwot...

  Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

  Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

  Usługa AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi AC RP (Aplikacja Centralna Rynku Pracy). 2017-02-07 Usługa AC-RP  

  Usługa PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). ...

  Usługa KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi KRS(Krajowy Rejestr Sądowy). 2017-02-07 Usługa KRS

  Usługa CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

  Szanowni Państwo, udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej). 2017-02-07 Usługa CEIDG

  Usługa EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). ...

  Usługa PESEL (System Rejestrów Państwowych)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi PESEL (System Rejestrów Państwowych) 2017-02-07 Usługa PESEL

  Konieczność korzystania z aktualnych wersji Systemów Dziedzinowych

  Szanowni Państwo, w celu poprawnej realizacji przez Państwa zadań związanych z obszarami: SW, SR, FA i PS,  przypominamy  o konieczności zainstalowania i korzystania z najbardziej...

  Usługa CBB (Centralna Baza Beneficjentów)

  Szanowni Państwo,   udostępniamy prezentację dotyczącą operacji udostępnionych w ramach usługi CBB (Centralna Baza Beneficjentów) 2017-02-07 Usługa CBB  

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, żeby w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu, sprawdzali Państwo za pomocą usługi ePodatki wszystkie osoby , które wystąpiły we wnioskach w...

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

  W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...

  Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

  W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał  ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

  Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

  Moduły dot. podobszarów świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dzieckiem do lat 3 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
  Wyświetlanie 1 - 20 z 50 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 3