Komunikaty

« Powrót

Informacja

2011-12-08

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U .Nr 149, poz. 887) Departament Polityki Rodzinnej i Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opracowują Opis Systemu, w którym uwzględnione zostaną zapisy w/w ustawy. Przewidywana data zakończenia prac związanych z nowym opisem systemu to 16 grudnia 2011 roku. Jednocześnie informujemy, że do dnia 08 grudnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie wydał żadnego Świadectwa Zgodności dla oprogramowania działającego na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla żadnego Dostawcy oprogramowania.


Poleć znajomemu