Komunikaty

« Powrót

Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2011-12-19

Informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez Departament Polityki Rodzinnej i Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Opis Systemu uwzględniający zapisy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości obsługi beneficjentów, jako systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez jednostki właściwe, dopuszcza się autonomiczne moduły systemów, które obecnie mają zaimplementowaną funkcjonalność wspierającą obsługę procesów wspierania rodziny i rodzin zastępczych."

 - Opis Systemu Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza wersja 1.0.0.

Krzyżanowski Kamil


 


Poleć znajomemu