Komunikaty

Podłączanie JT do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że od 31 marca 2014 r. rozpocznie się masowe podłączanie systemów funkcjonujących w jdnostkach terenowych do Centralnego Systemu Informtycznego Zabezpieczenia...

SD Pomoc Społeczna-dystrybucja zestawu słowników nr 61

Wersja 61 słowników centralnych w podobszarze Pomocy Społecznej.

Słowniki centralne

Data wystawienia na stronie  Plik do pobrania  Plik spakowany do pobrania  Opis załącznika 2013-01-07...

Wdrożenie CAS

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku zostanie udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy...

Nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013

aktualizacja w dniu 2013-06-05 Została opublikowana nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013.   MPiPS-03-P_1-2g oraz...

Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)

2012-02-22   Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego...

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2012-07-17 W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...

Wypełnianie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2012 r.

uprzejmie informujemy, że: Gminy Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, OPIEKA, HELIOS, TT-POMOC...

Zmiana adresów modułów SAC

Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2013-01-08 Obsługa sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będzie odbywała się w...

Aktualizacja słowników centralnych FA

17-10-2012 W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja słowników centralnych FA w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...

Informacja o rozpoczęciu testów

08-10-2012 Informuję, iż w dniu 9 października 2012 r. rozpoczną się testy oprogramowania „NEMEZIS – fundusz alimentacyjny" wersja G-1.01-2-01 dla poziomu Gminy.     ...

Informacja dotycząca przewidywanych wniosków w celu przeprowadzenia procedury zgodności

04-09-2012 Z uwagi, iż najbliższym czasie wygaśnie ważność decyzji w sprawie wydania warunkowego świadectwa zgodności dla systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w...

Wniosek o przeprowadzenie procedury zgodnośći dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)"

17-08-2012 W dniu 31.07.2012 r. wpłynął do MPiPS wniosek firmy Sygnity S.A o przeprowadzenie procedury zgodności dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)" na...

Informacja na temat sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2012-08-01   W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania  rzeczowowo - finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i...

Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

aktualizacja w dniu 2012-05-14   W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy "o wsparciu...

Aktualizacja kodów słownikowych

16-03-2012 Zaktualizowano kody słownikowe obszaru Fundusz Alimentacyjny. Aktualizacja dotyczy usunięcia powtórzenia kodu 709x w słowniku Kody Typów Działań i zastąpienia go kodem 709y ...

Aktualne terminy sprawozdań

aktualizacja w dniu 2012-02-20 Pojawił się wykaz z aktualnymi terminami do składania sprawozdań przez podmioty przekazujące w zakładce Sprawozdawczość. Zapraszamy do zapoznania się z...

Korekta słowników centralnych

17-02-2012 Zmian w słownikach centralnychw wersji 1.01.01 z korektą dotyczącą zdublowanych nazw słowników: - KOD Powodu Uzyskania Dochodu (Fas007), - KOD Powodu Zamknięcia...

Słowniki centralne nr 58

aktualizacja w dniu 2012-02-13 Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 58 z dnia 13.02..2012 r. Słowniki dostępne na stronie zakładce: Słowniki centralne   ...
Wyświetlanie 21 - 40 z 50 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3