Komunikaty

Nowa wersja słowników centralnych

2012-02-10 Aktualizacja słowników centralnych wynikająca z z nowelizacji przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 01.01.2012 r. Słowniki centralne w wersji 1.01.01...

2012-01-26

Sprawozdania przekazywane są przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności, zgodnie...

2012-01-26

Sprawozdania przekazywane przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności

Pakiet Aktualizacyjny z obszaru pomocy społecznej dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna

2011-12-29   W załączeniu zamieszczamy informację na temat warunkowej akceptacji pakietu aktualizacyjnego dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna  - ...

Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2011-12-28   W załączeniu zamieszczamy uaktualnioną wersję Opisu Systemu Wsparcia Rodziny i Piecza Zastępcza, złagodzoną w punkcie 4 i w punkcie 7 rozdziału Wymagania...

Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2011-12-19 Informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)....

Informacja

2012-09-12 Zostały udostepnione do pobrania definicje  komunikatów XML'owych formularzy sprawozdań, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...

Informacja

2011-12-08 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U .Nr 149, poz. 887)...

Informacja

2012-08-01 W związku z licznymi pytaniami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Urzędów Marszałkowskich odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania (jednorazowego) rzeczowowo...

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2011-10-10 W dniu 21 września 2011 r.  została wydana decyzja w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny dla systemu...
Wyświetlanie 41 - 50 z 50 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3