Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  Nowa wersja słowników centralnych

  2012-02-10 Aktualizacja słowników centralnych wynikająca z z nowelizacji przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 01.01.2012 r. Słowniki centralne w wersji 1.01.01...

  2012-01-26

  Sprawozdania przekazywane są przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności, zgodnie...

  2012-01-26

  Sprawozdania przekazywane przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności

  Pakiet Aktualizacyjny z obszaru pomocy społecznej dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna

  2011-12-29   W załączeniu zamieszczamy informację na temat warunkowej akceptacji pakietu aktualizacyjnego dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna  - ...

  Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2011-12-28   W załączeniu zamieszczamy uaktualnioną wersję Opisu Systemu Wsparcia Rodziny i Piecza Zastępcza, złagodzoną w punkcie 4 i w punkcie 7 rozdziału Wymagania...

  Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

  2011-12-19 Informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)....

  Informacja

  2012-09-12 Zostały udostepnione do pobrania definicje  komunikatów XML'owych formularzy sprawozdań, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...

  Informacja

  2011-12-08 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U .Nr 149, poz. 887)...

  Informacja

  2012-08-01 W związku z licznymi pytaniami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Urzędów Marszałkowskich odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania (jednorazowego) rzeczowowo...

  Informacja o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny

  2011-10-10 W dniu 21 września 2011 r.  została wydana decyzja w sprawie odmowy wydania świadectwa zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny dla systemu...
  Wyświetlanie 41 - 50 z 50 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 3