Fundusz alimentacyjny

2015-01-19 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Fundusz Alimentacyjny

Opis_systemu_FA_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_1_FA_Slowniki_centralne_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_2_FA_Kody_LOK_NTS_ wer_1.03_

Zalacznik_Nr_3_FA_Integracja_CSIZS_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_4_FA_Zbior_Centralny_wer_1.03_

Zalacznik_Nr_5_FA_Sprawozdanie_wer_1.03

Zalacznik_Nr_6_FA_Struktura_przesylu_zestawu_slownikow_centralnych

Zalacznik_do_Zal_Nr_1_slowniki_centralne_wer_1-03

Zalaczniki_do_Zal_Nr_3_IntegracjaCSIZS_wer_1-03_

Zalaczniki_do_Zal_Nr_5_Sprawozdanie_wer_1.03_