Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadectwa zgodności

  Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Fundusz Alimentacyjny.

  Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej.

  Lp.

  Okres ważności świadectwa zgodności

  Nazwa/wersja oprogramowania

  Firma

  Numer Świadectwa Zgodności

  1.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "FundAl" wersja G-1.03-2-51

  ZETO KATOWICE          Sp. z o.o.

  1/1.03/FA/G/2015

  2.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "Oprogramowanie do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)" wersja G-1.03-2-0.0

  Sygnity S.A

  2/1.03/FA/G/2015

  3.

  Świadectwo zgodności na czas określony - 6 miesięcy

  "TT-Fundusz Alimentacyjny"
  wersja G-1.03-2-0

  Top-Team TT
  Sp. z o.o.

  3/1.03/FA/G/2015

  4.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "Fundusz Alimentacyjny"                   
  wersja G-1.03-3-1

  ZETO KOSZALIN
  Sp. z o.o.

  4/1.03/FA/G/2015

  5.

  Świadectwo zgodności na czas określony - 6 miesięcy

  "System obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+"
  wersja G-1.03-4-1

  RADIX Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

  5/1.03/FA/G/2015 

  6.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "Obsługa Funduszu Alimentacyjnego – OFA" wersja G-1.03-7-00

  OTAGO Sp. z o.o.

  7/1.03/FA/G/2015

  7.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "Nemezis - fundusz alimentacyjny"     
  wersja G-1.03-4-02
  INFO-R Sp. J. 1/1.03/FA/G/2016

   

  8

   

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "Fundusz Alimentacyjny (FUA)"                        wersja G-1.03-2-1.1

  COIG S.A 1/1.03/FA/G/2017
  9 Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "TT-Fundusz Alimentacyjny"
  wersja G-1.03-2-1
  Top-Team TT
  Sp. z o.o.
  2/1.03/FA/G/2017
  10 Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "System obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+"
  wersja G-1.03-4-2
  RADIX Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  3/1.03/FA/G/2017