Pomoc społeczna

2018-11-14 Dystrybucja słowników nr 65

Archiwum słowników wersja nr 65_

Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej_

 

 

 

2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej:

Opis_systemu_PS_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania_

Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_6_PS_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych_

Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1.04_

Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04_

Zalacznik_Nr_9_PS_JOPS-PUP_v1.02_

Zalacznik_Nr_10_PS_Integracja_z_Elementem_STAT_

Zalacznik_Nr_11_PS_Definicje_wartosci_i_ograniczen_WAW_

Zalacznik_Nr_12_PS_Struktura_przesyłu_Zestawu_WAW_