Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Pomoc społeczna

  2018-11-14 Dystrybucja słowników nr 65

  Archiwum słowników wersja nr 65_

  Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej_

   

   

   

  2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej:

  Opis_systemu_PS_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania_

  Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_6_PS_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych_

  Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1.04_

  Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04_

  Zalacznik_Nr_9_PS_JOPS-PUP_v1.02_

  Zalacznik_Nr_10_PS_Integracja_z_Elementem_STAT_

  Zalacznik_Nr_11_PS_Definicje_wartosci_i_ograniczen_WAW_

  Zalacznik_Nr_12_PS_Struktura_przesyłu_Zestawu_WAW_