Świadectwa zgodności

Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Pomoc Społeczna.

Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w urzędach administracji publicznej.

Lp.

Okres ważności świadectwa zgodności

Nazwa/wersja oprogramowania

Firma

Numer Świadectwa Zgodności

1.

Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

"Pomost Standard (Std)"       
wersja GP-1.04-3-0.0

Sygnity S.A

1/1.04/PS/GP/2015

2.

Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

"OPIEKA"                                 
wersja G-1.04-1.2.0-47

ZETO KOSZALIN
Sp. z o.o.

3/1.04/PS/G/2015

3.

Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

"RODZINY ZASTĘPCZE"          
wersja P-1.04-1.2.0-38

ZETO KOSZALIN
Sp. z o.o.

6/1.04/PS/P/2015

4. Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "TT-POMOC"
wersja GP-1.04-1-3
TOP-TEAM TT
Sp. z o.o.
7/1.04/PS/GP/2015
5. Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "Helios - Pomoc Społeczna"
wersja G-1.04-4-01
INFO-R Sp. J. 1/1.04/PS/G/2016