Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadectwa zgodności

  Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Pomoc Społeczna.

  Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w urzędach administracji publicznej.

  Lp.

  Okres ważności świadectwa zgodności

  Nazwa/wersja oprogramowania

  Firma

  Numer Świadectwa Zgodności

  1.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "Pomost Standard (Std)"       
  wersja GP-1.04-3-0.0

  Sygnity S.A

  1/1.04/PS/GP/2015

  2.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "OPIEKA"                                 
  wersja G-1.04-1.2.0-47

  ZETO KOSZALIN
  Sp. z o.o.

  3/1.04/PS/G/2015

  3.

  Świadectwo zgodności na czas nieokreślony

  "RODZINY ZASTĘPCZE"          
  wersja P-1.04-1.2.0-38

  ZETO KOSZALIN
  Sp. z o.o.

  6/1.04/PS/P/2015

  4. Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "TT-POMOC"
  wersja GP-1.04-1-3
  TOP-TEAM TT
  Sp. z o.o.
  7/1.04/PS/GP/2015
  5. Świadectwo zgodności na czas nieokreślony "Helios - Pomoc Społeczna"
  wersja G-1.04-4-01
  INFO-R Sp. J. 1/1.04/PS/G/2016