Dla urzędników

Tutaj znajdą Państwo informacje związane z Państwa pracą:

  • informacje o polskim systemie pomocy społecznej,
  • bieżące informacje dotyczące zmian prawnych,
  • informacje dotyczące realizacji spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, opieką nad dzieckiem do lat 3, wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz adopcją,
  • informacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej,
  • informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności, 
  • informacje dotyczące systemów teleinformatycznych, z których Państwo korzystają.

​Tutaj znajdą Państwo również rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.