Widok zawartości stron

Departament Informatyki MRPiPS rekomenduje przeprowadzanie elektronicznych rodzinnych wywiadów środowiskowych za pomocą Modułu Systemu Dziedzinowego udostępnianego przez Państwa Dostawcę. Oprogramowanie do obsługi rejestracji wywiadu (MSD) należy zainstalować na posiadanych przez Państwa Terminalach Mobilnych.

Stan prac wszystkich Dostawców systemów dziedzinowych w zakresie MSD:

INFO-R Spółka Jawna – Kalipso – wywiady środowiskowe

Oprogramowanie przechodzi aktualnie testy wewnętrzne i zewnętrzne. Do końca marca planowane jest zamknięcie ostatecznej wersji do dystrybucji, która będzie testowana od 1 do 14 kwietnia 2017 r.

Udostępnienie dla użytkowników: 18 kwietnia 2017 r.

Szkolenia:  Rozpoczęcie od 18 kwietnia 2017 r.

Informacje dotyczące szkoleń i dystrybucji: https://www.info-r.pl/

Szczegółowe pytania proszę kierować na adres: admin@info-r.pl

Sygnity S. A. – Wywiad Plus

Udostępnienie dla użytkowników: 13 grudnia 2016 r.

Szkolenia: Na początku kwietnia rozpoczyna się kolejny cykl szkoleń z WYWIAD Plus.

Informacje dotyczące szkoleń i dystrybucji: http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/szkolenia/content/wt-03212017-1004.

Szczegółowe pytania proszę kierować na adres: hd.pomost@sygnity.pl

Top-Team TT Sp. z o.o. – TOTEM

Udostępnienie dla użytkowników: 1 marca 2017 r.

Szkolenia: Od 1 marca 2017 r. rozpoczęły się szkolenia dla ośrodków, które zgłosiły swoje uczestnictwo i chęć zainstalowania programu. Szkolenia prowadzone są na terenie wszystkich województw. Organizowane są lokalnie każdorazowo dla niewielkiej grupy ośrodków. Ze względów logistycznych szczegółowe harmonogramy szkoleń tworzone są na ok. 2 tygodnie wcześniej. Planowane zakończenie cyklu szkoleń w maju 2017 r.

W marcu zakończone zostaną szkolenia w woj. śląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim oraz w większości ośrodków woj. mazowieckiego.

Informacje dotyczące szkoleń i dystrybucji: Pani Beata Batyra, tel. 22 211 33 22 oraz http://portal.top-team.pl/component/content/article/240-totem-oprogramowanie-terminali-mobilnych

Szczegółowe pytania proszę kierować: beata@top-team.pl

ZETO Koszalin (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.)  – OPIEKA - Wywiady elektroniczne

Udostępnienie dla użytkowników: początek kwietnia 2017 r.

Szkolenia: 

1 kwietnia 2017 r. – lokalizacja Koszalin

24 kwietnia 2017 r. – lokalizacja woj. warmińsko-mazurskie

od 04 maja 2017 r. – lokalizacja woj. dolnośląskie

Została rozesłana szczegółowa informacja dotycząca niniejszego oprogramowania wraz z kartą zgłoszenia na szkolenia, dokładnym terminarzem, kosztem szkolenia i danymi kontaktowymi do ośrodków z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Szczegółowe pytania proszę kierować: Pani Izabela Wrzeszcz, tel. 94 347 38 34, mail i.wrzeszcz@zeto.koszalin.pl