Kontakt z Departamentami

Departament Informatyki (DI)
ul. Bracka 4
00-502 Warszawa

Tel.: 22 661 18 00
Fax. 22 661-18-03

adres e-mail: sekretariat.di@mrips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS)
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Tel.: 22 628 77 38

Tel.: 22 661 12 77
Fax. 22 661-02-76, 628-49-95

adres e-mail: sekretariat.dps@mrips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Departament Polityki Rodzinnej (DSR)
ul. Żurawia 4a
00-513 Warszawa
Tel.: 22 461 60 60
Fax. 22 461-60-61

adres e-mail: sekretariat.dsr@mrips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (DSZ)
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
Tel.: 22 529 06 90
Fax. 22 529-06-91
adres e-mail: sekretariat.dsz@mrips.gov.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON)
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
Tel.: 22 529 06 01
Tel.: 22 529 06 00
Fax: 22 529 06 02
adres e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Godziny pracy urzędu 8.15 do 16.15

 

Kontakt do pracowników Departamentu Informatyki

Stanowisko

Kontakt

Dyrektor Departamentu Informatyki

Marek Kulawczyk

tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki

Dorota Dołkowska

tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny

Agata Gago

agata.gago@mrips.gov.pl

Gł. Specjalista - odpowiedzialny za eksploatację aplikacji

Agnieszka Dąbrowska

tel. (22) 661-18-36

St. Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt 
z Dostawcami

Dariusz Plak

tel. (22) 661-18-22

Główny Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla
systemów teleinformatycznych EESSI (Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego)

Magdalena Skwarczyńska 

tel. (22) 661-18-26

Główny Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych

Michał Dobrzyński

michal.dobrzynski@mrips.gov.pl

St. Specjalista - odpowiedzialny za eksploatację aplikacji

Konrad Korepta

konrad.korepta@mrips.gov.pl

Naczelnik Wydziału Testów
i Homologacji

Katarzyna Kosiewicz

Katarzyna.Kosiewicz@mrips.gov.pl

St. Specjalista - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

Agnieszka Wróbel

Agnieszka.Wrobel@mrips.gov.pl

Specjalista - odpowiedzialny za testowanie aplikacji  
Referendarz - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

Paulina Siekielewska

Paulina.Siekielewska@mrips.gov.pl

Specjalista - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

Daniel Olszewski

Daniel.Olszewski@mrips.gov.pl