Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Systemy IT

  Departament Informatyki (DI)
  ul. Bracka 4
  00-502 Warszawa

  Tel.: 22 661 18 00
  Fax. 22 661-18-03

  adres e-mail: sekretariat.di@mrpips.gov.pl
  Adres korespondencyjny:
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS)
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  Tel.: 22 628 77 38

  Tel.: 22 661 12 77
  Fax. 22 661-02-76, 628-49-95

  adres e-mail: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl
  Adres korespondencyjny:
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  Departament Polityki Rodzinej (DSR)
  ul. Żurawia 4a
  00-513 Warszawa
  Tel.: 22 461 60 60
  Fax. 22 461-60-61

  adres e-mail: sekretariat.dsr@mrpips.gov.pl
  Adres korespondencyjny:
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (DSZ)
  ul. Nowogrodzka 11
  00-513 Warszawa
  Tel.: 22 529 06 90
  Fax. 22 529-06-91
  adres e-mail: sekretariat.dsz@mrpips.gov.pl

  Adres korespondencyjny:
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON)
  ul. Nowogrodzka 11
  00-513 Warszawa
  Tel.: 22 529 06 01
  Tel.: 22 529 06 00
  Fax: 22 529 06 02
  adres e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

  Adres korespondencyjny:
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  Godziny pracy urzędu 8.15 do 16.15

   

  Kontakt do pracowników Departamentu Informatyki

  Stanowisko

  Kontakt

  Dyrektor Departamentu Informatyki

  Marek Kulawczyk

  tel. (22) 661-18-00
  fax (22) 661-18-03

  Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki

  Dorota Dołkowska

  tel. (22) 661-18-00
  fax (22) 661-18-03

  Naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny

  Agata Gago

  agata.gago@mrpips.gov.pl

  Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę procesową

  Wakat

  tel. (22) 661-18-39

  Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę procesową

  Krzysztof Leuschner

  krzysztof.leuschner@mrpips.gov.pl

  Gł. Specjalista - odpowiedzialny za eksploatację aplikacji

  Katarzyna Dąbrowska-Bańczyk 

  tel. (22) 661-18-36

  St. Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt 
  z Dostawcam
  i

  Wakat

  tel. (22) 661-18-22

  Starszy Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla
  systemów teleinformatycznych EESSI (Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego)

  Magdalena Skwarczyńska 

  tel. (22) 661-18-26

  St. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych

  Michał Dobrzyński

  michal.dobrzynski@mrpips.gov.pl

  Specjalista - odpowiedzialny za eksploatację aplikacji

  Konrad Korepta

  tel. (22) 661-18-50

  Naczelnik Wydziału Testów
  i Homologacji

  Katarzyna Kosiewicz

  Katarzyna.Kosiewicz@mrpips.gov.pl

  Główny Specjalista - odpowiedzialny  za eksploatację i testowanie aplikacji

  Leszek Kostana

  Leszek.Kostana@mrpips.gov.pl

  St. Specjalista - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

  Agnieszka Wróbel

  Agnieszka.Wrobel@mrpips.gov.pl

  Specjalista - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

  Tadeusz Paprzycki 

  Tadeusz.Paprzycki@mrpips.gov.pl

  Specjalista - odpowiedzialny  za eksploatację i testowanie aplikacji

  Wakat

   

  Referendarz - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

  Nieobecna

  Paulina Siekielewska

  Paulina.Siekielewska@mrpips.gov.pl

  Referendarz - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

  (na zastępstwo)

  Daniel Olszewski

  Daniel.Olszewski@mrpips.gov.pl