Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa


e‐mail: info@mrips.gov.pl

 


Informacja dla Obywatela w MRiPS: 222-500-108
FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36

 

Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15