Lista Jednostek Pomocy Społecznej

Województwo Podkarpackie

Lp.

Gmina/Dzielnica

Nazwa jednostki

Adres jednostki

Nr telefonu

Adres e-mail

1.

Adamówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce

Adamówka 97

16 622-90-01
w.12

gopsadamowka@wp.pl

2.

Baligród

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie

ul. Plac Wolności 11

13 468-40-77
w. 43

gbaligr@rzeszow.uw.gov.pl

3.

Baranów Sandomierski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

ul. Zamkowa 24B

15 811-80-10

ops@baranowsandomierski.pl

4.

Besko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku

Podkarpacka 5

13 467-33-18

gops@besko.pl

5.

Białobrzegi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Białobrzegi 4

17 224-03-53

gops@gmina-bialobrzegi.pl

6.

Bircza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Birczy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2

60 682-73-98

gopsbircza@wp.pl

7.

Błażowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej

ul. Lutaka 14

17 229-70-02

mgblazowa@ops.net.pl

8.

Boguchwała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Boguchwała

ul. Tkaczowa 134

17 875-52-60

mops@boguchwala.pl

9.

Bojanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie

ul. Parkowa 5

15 870-87-24

gopsbojanow@gmail.com

10.

Borowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej

Borowa 223

17 581-53-55

gopsborowa@borowa.pl

11.

Brzostek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku

ul. M.N Mysłowskiego 7

14 680-89-21

mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl

12.

Brzozów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1

13 434-10-54

mops@mops.brzozow.pl

13.

Brzozów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

ul.3-go Maja 51

13 434-20-45

pcpr@powiatbrzozow.pl

14.

Brzyska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

Brzyska 11a

13 446-01-03

gopsbrzyska@interia.pl

15.

Bukowsko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku

Bukowsko 290

13 467-45-61

gops@bukowsko.pl

16.

Chłopice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach

Chłopice 149a

16 624-00-14

gopschlopice@ops.net.pl

17.

Chmielnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

Chmielnik 50

17 229-66-03

gops@gops.chmielnik.pl

18.

Chorkówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce

Chorkówka 175

13 438-69-50

gops@chorkowka.pl

19.

Cieszanów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

ul. Rynek 1

16 632-86-80

mgops@cieszanow.eu

20.

Cisna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej

Cisna 49

13 468-63-38 w.63

gopscisna@onet.pl

21.

Cmolas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie

Cmolas 237b

17 744-44-40

gopscmolas@cmolas.pl

22.

Czarna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej

Czarna 260

17 226-23-25

gopsczarnal@ops.net.pl

23.

Czarna
(pow. bieszczadzki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej (pow. bieszczadzki)

Czarna Górna 74

13 461-90-09 w.36

gopsczarnab@interia.pl

24.

Czarna
(pow. dębicki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej (pow. Dębicki)

ul. Spóldzielcza 4

14 676-10-67

gops@czarna.com.pl

25.

Czermin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czermin

Czermin 140

17 250-63-47

gopsczermin
@onet.pl

26.

Czudec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu

ul. Starowiejska 0/1

17 717-21-64

gopsczudec@ops.net.pl

gczudec@uw.rzeszow.pl

27.

Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Batorego 13

14 680-33-33

gopsdebica@gopsdebica.pl

28.

Dębica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12

14 670-50-06

biuro@mops-debica.pl

29.

Dębica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

ul.Parkowa 28

14 680-31-48

pcprdebica@wp.pl

30.

Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu

Dębowiec 101

13 441-30-28 wew.42

gopsdebowiec@interia.pl

31.

Domaradz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu

Domaradz 345

13 434-70-41 w.42

gopsdomaradz@interia.pl

32.

Dubiecko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku

Przemyska 10

16 651-11-56

gopsdubiecko@wp.pl

33.

Dukla

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli

ul. Kościuszki 4

13 432-91-41

mops@dukla.pl

34.

Dydnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni

Dydnia 224

13 430-81-36

gopsdydnia@interia.pl

35.

Dynów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

ul. Ks. Józefa Ożoga 2

16 652-11-14

gops@gminadynow.pl

36.

Dynów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

ul. Rynek 2

16 652-12-86

mopsdynow@mopsdynow.com.pl

37.

Dzikowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu

ul. Dworska 62

17 744-21-07

gopsdzikowiec@onet.pl

38.

Fredropol

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu

Fredropol 40

16 671-98-94

gops@fredropol.pl

39.

Frysztak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku

ul. Ks. Blajera 20

17 277-79-25

poczta@gops.frysztak.pl

40.

Gać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci

Gać 275

16 641-14-29

gopsgac@gac.pl

41.

Gawłuszowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach

Gawłuszowice 5A

17 250-64-30

gopsgawluszowice@gawluszowice.pl

42.

Głogów Małopolski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

17 851-73-58

17 851-66-16

glogowmlp@ops.net.pl

43.

Gorzyce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

ul. 3 Maja 4

15 836-23-25

gopsgorzyce@gmail.com

44.

Grębów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

Grębów 943

15 811-27-17

gopsgrebow@gmail.com

45.

Grodzisko Dolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne 134

17 242-91-34

gops@grodziskodolne.pl

46.

Haczów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

Haczów 573

13 439-10-02

gops@haczow.pl

47.

Harasiuki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach

Harasiuki 112a

15 879-13-64

ops@harasiuki.pl

48.

Horyniec-Zdrój

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju

Ul. J III Sobieskiego 2B

16 631-32-09

gopshoryniec@o2.pl

49.

Hyżne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem

Hyżne 628

17 229-50-03

gops@hyzne.pl

50.

Iwierzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach

Iwierzyce 80

17 745-59-50

17 745-50-79

iwierzyce@ops.net.pl

51.

Iwonicz-Zdrój

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Plac Dietla 2

13 435-06-70

gops@iwonicz-zdroj.pl

52.

Jarocin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Jarocin 150

15 871-31-45

opsjarocin@wp.pl

53.

Jarosław

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

ul. Piekarska 5

16 624-86-29

gops@gopsjaroslaw.pl

54.

Jarosław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 57

16 621-22-58

mopsjw@wp.pl

55.

Jarosław

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

ul. Jana Pawła Ii 17

16 624-62-85

pcprjaroslaw@op.pl

56.

Jasienica Rosielna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

Jasienica Rosielna 240

13 430-60-05

gops@gops.jasienicarosielna.pl

57.

Jasło

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

ul. Słowackiego 4

13 448-13-57

gops.jaslo@onet.pl

58.

Jasło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

ul. Kochanowskiego 3

13 446-43-28

mopsjaslo@mopsjaslo.pl

59.

Jasło

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

ul. Rynek 18

134 483 440

pcprjaslo@pcprjaslo.info

60.

Jaśliska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach

Jaśliska 171

13 431-0 5-89 wew. 89

psjasliska@wp.pl

61.

Jawornik Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim

Jawornik Polski 215

16 651-40-14 w.33

gops@jawornikpolski.itl.pl

62.

Jedlicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

ul. Rynek 5

13 448-47-54

gopsjedlicze@jedlicze.pl

63.

Jeżowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Jeżowe 136A

15 879-49-00

opsjezowe@ops.net.pl

64.

Jodłowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Jodłowa 1a

14 683-30-45

gops@gopsjodlowa.pl

65.

Kamień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu

Kamień 287

17855-67-76

kamien@ops.net.pl

66.

Kańczuga

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze

ul. Marii Konopnickiej 2

16 642-65-27

mgops@kanczuga.pl

67.

Kolbuszowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21a

17 227-11-33

mgopskolbuszowa@gmail.com

68.

Kolbuszowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

ul.11-Go Listopada 10

17 744-57-17

pcprkolb@op.pl

69.

Kołaczyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach

ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

13 446-02-58

gopskolaczyce@interia.pl

70.

Komańcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy

Komańcza 166

13 467-73-50

gops@komancza.pl

71.

Korczyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie

ul. Rynek 14

13 435-40-37

gops@korczyna.pl

72.

Krasiczyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasiczynie

Krasiczyn 177

16 671-83-20

gopskrasiczyn@wp.pl

73.

Krasne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

ul. Krasne 121

17 855-59-32

gopskrasne@gminakrasne.pl

74.

Krempna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej

Krempna 32

13 441-41-01

gopskrempna@interia.pl

75.

Krosno

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Piastowska 58

13 432-04-59

poczta@moprkrosno.pl

76.

Krosno

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul.Bieszczadzka 1

13 437-57-34

pcpr_krosno@adres.pl

77.

Krościenko Wyżne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

ul. Południowa 9

13 431-53-00

gops@kroscienkowyzne.eu

78.

Krzeszów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie

ul. Rynek 2

15 879-82-55

opskrzeszow@ops.net.pl

79.

Krzywcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

Krzywcza 36

16 671-13-90

gopskrzywcza@wp.pl

80.

Kuryłówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Kuryłówka 114

17 243-00-44

gopskurulowka@gmail.com

81.

Laszki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach

ul. Laszki 36

16 628-50-24

gops@laszki.eu

82.

Lesko

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku

ul. Parkowa 1

13 469-66-51

mgopslesko@interia.pl

83.

Lesko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

ul. Rynek 1

13 493-90-95

pcpr@powiat-leski.pl

84.

Leżajsk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Leżajsku

ul. Opalińskiego 2

17 240-61-40

glezajsk@gops.lezajsk.pl

85.

Leżajsk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

Plac Jaszowskiego 6

17 242-04-97

mopslezajsk@op.pl

86.

Leżajsk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

ul. M.C.Skłodowskiej 8

17 242 82 58

pcprlezajsk@gmail.com

87.

Lubaczów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Jasna 1

16 632-23-47

gopslubaczow@lubaczow.com.pl

88.

Lubaczów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4

16 632-90-45
16 632-94-96

mops@lubaczow.pl

89.

Lubaczów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

ul. Mickiewicza 45

16 632-94-60

pcpr@lubaczow.powiat.pl

90.

Lubenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni

Lubenia 131

17 875-50-99

gopslubenia@ops.net.pl

91.

Lutowiska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach

Lutowiska 14

13 461-00-55

gopslutowiska10@interia.pl

92.

Łańcut

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ul. Mickiewicza 2a
37-100 Dół

17 225-62-57

gopslancut@gminalancut.pl

93.

Łańcut

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 9

17 225-33-25

mops-lancut@onet.pl

94.

Łańcut

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5

17 225-69-69

pcprwlancut@poczta.onet.pl

95.

Majdan Królewski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim

Plac Rynek 1a

15 847-10-46

ops@majdankrolewski.pl

96.

Markowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej

Markowa 1399

17 226-54-47

gopsmarkowa@markowa.pl

97.

Medyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Medyka 159

16 671-53-75

gops@medyka.itl.pl

98.

Miejsce Piastowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

ul. Dukielska 14

13 435-30-12
13 430-97-42

gops@miejscepiastowe.pl

99.

Mielec

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mielcu

ul. Głowackiego 5

17 717-52-50

gopsmielec@gops.mielec.pl

100.

Mielec

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mielcu

ul. Łukasiewicza 1c

17 583-77-18

mopsmielec@pro.onet.pl

101.

Mielec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

ul. Żeromskiego 34

177 800 470

pcpr@powiat-mielecki.pl

102.

Narol

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1

16 631-70-32 wew. 21

mgops@narol.pl

103.

Niebylec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niebylec

Niebylec 18

17 277-30-46

gopsniebylec@ops.net.pl

104.

Nisko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

ul. 3-Go Maja 10

15 841-23-34

opsnisko@ops-nisko.pl

105.

Nisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

ul. Kościuszki 7

158 416 368

pcpr.nisko@gmail.com

106.

Niwiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach

Niwiska 430

17 227-93-42

gopsniwiska@niwiska.pl

107.

Nowa Dęba

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mikołaja Reja 3

15 846-34-94

mgops@nowadeba.pl

108.

Nowa Sarzyna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

ul. Łukasiewicza 2

17 717 81 69

mgops@nowasarzyna.eu

109.

Nowy Żmigród

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

ul. Mickiewicza 2

13 448-26-21

opszmigrod@poczta.onet.pl

110.

Nozdrzec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

Nozdrzec 224

13 439-81-64

gopsnozdrzec@gmail.com

111.

Oleszyce

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach

ul. Mickiewicza 12

16 631-51-32

mgops@oleszyce.pl

112.

Olszanica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy

Olszanica 81

13 461-73-73

gopsolszanica@interia.pl

113.

Orły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach

ul. Przemyska 3

16 671-26-93 w.29

gopsorly@ugorly.pl

114.

Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku Jasielskim

Osiek Jasielski 112

13 442-00-05 wew. 31

gopsosiekj@interia.pl

115.

Ostrów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie

Ostrów 225

17 223-57-68

gops@ostrow.gmina.pl

116.

Padew Narodowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej

ul. ks. Jana Kica 8

15 811-93-14

opspadewn@onet.pl

117.

Pawłosiów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie

Pawłosiów 88

16 621-90-25

gopspawlosiow@gminapawlosiow.pl

118.

Pilzno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie

ul. Rynek 33

14 676-18-51

ops@pilzno.um.gov.pl

119.

Pruchnik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku

ul. Rynek 1

16 623-61-16

ops@opspruchnik.pl

120.

Przecław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

17 581-32-99

mopsprzeclaw@przeclaw.org

121.

Przemyśl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

ul. Borelowskiego 1

16 679-11-94

gopsryszard@gminaprzemysl.pl

122.

Przemyśl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

ul. Leszczyńskiego 3

16 675-05-60

sekretariat@mops.przemysl.pl

123.

Przemyśl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Plac Dominikański 3

166 750 011

pcpr@powiat.przemysl.pl

124.

Przeworsk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

ul. Bernardyńska 1A

16 648-98-89

gops@przeworsk.net.pl

125.

Przeworsk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

ul. Krakowska 30

16 648-72-16

mops@przeworsk.um.gov.pl

126.

Przeworsk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

ul. Lwowska 16

16 649-09-10

kontakt@pcpr.przeworsk.pl

127.

Pysznica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy

ul. Wolności 320

15 642-52-65

opspysznica@gmail.com

128.

Radomyśl nad Sanem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem

ul. Mickiewicza 25

15 845-43-05

gopsradomysl@gmail.com

129.

Radomyśl Wielki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

ul. Rynek 32

14 681-14-22

gops@radomyslwielki.pl

130.

Radymno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

ul. Lwowska 38

16 628-50-68

gopsradymno@gops-radymno.pl

131.

Radymno

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

ul. Lwowska 20

16  628-12-73

mopsradymno@wp.pl

132.

Rakszawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie

Rakszawa 506

17 224-92-51

gopsrakszawa@rakszawa.pl

133.

Raniżów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

ul. Rynek 6

17 228-55-06

gopsranizow@ranizow.pl

134.

Rokietnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Rokietnica 682

16 622-13-22

gopsrokietnica@wp.pl

135.

Ropczyce

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach

ul. Krótka 1

17 221-84-94

mgopsropczyce@mgopsropczyce.eu

136.

Ropczyce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5

172 227 576

pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl

137.

Roźwienica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy

Roźwienica 1

16 622-67-10

gopsrozwienica@wp.pl

138.

Rudnik nad Sanem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

ul. Kilińskiego 19

15 876-27-95

rudnik@ops.net.pl

139.

Rymanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie

ul. Dworska 42

13 435-57-85

gops@rymanow.pl

140.

Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 26

17 853 39-27

sekretariat@mopsrzeszow.pl

141.

Rzeszów filia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 26

17 853 57 53

sekretariat@mopsrzeszow.pl

142.

Rzeszów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Batorego 9

17 859-48-23 w. 11, 5

pcpr@powiat.rzeszow.pl

143.

Sanok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

ul. Kościuszki 23

13 465-65-72

gopssanok@gminasanok.pl

144.

Sanok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

ul. Zamkowa 30

13 460-80-33

sekretariat@mops.sanok.pl

145.

Sanok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Jezierskiego 21

134643593

psanok@pcpr-sanok.pl

146.

Sędziszów Małopolski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim

ul. 3-Go Maja 25

17 221-65-88

opssedziszow@poczta.onet.pl

147.

Sieniawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie

ul. Rynek 1

16 622-73-01 wew. 26,  27

mgops@sieniawa.pl

148.

Skołyszyn

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie

Skołyszyn 317

13 449-10-26

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

149.

Sokołów Małopolski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

ul. Rynek 10

17 772-92-09
17 772-99-60

sokolow@ops.net.pl

150.

Solina
z/s Polańczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku

ul. Wiejska 2

13 470-30-27

gopssolina@esolina.pl

151.

Stalowa Wola

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1

15 842-50-97

mopsstalowawola@mops-stalwol.pl

152.

Stalowa Wola

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15

15 643-36-68

pcprstwola@onet.pl

153.

Stary Dzików

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

ul. Kościuszki 79

16 632-19-45

gopsstarydzikow@starydzikow.pl

154.

Strzyżów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

ul. Słowackiego 8

17 276-11-09

mgopsstrzyzow@onet.pl

155.

Strzyżów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

ul. Parkowa 4

17 276-50-34
17 276-10-09

pcpr@strzyzow.un.pl

156.

Stubno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stubnie

Stubno 69A

16 735-40-12

gopsstubno@stubno.pl

157.

Świlcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Świlcza 168

17 856 03 38

gops.swilcza@intertele.pl

158.

Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3

15 823-07-38

moprtarnobrzeg@mopr.pl
mopr@mopr.pl

159.

Tarnobrzeg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4

15 822-69-44
15 822-13-40

pcprtarnobrzeg@wp.pl

160.

Tarnowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu

Tarnowiec 211

13 443-69-28

gopstarnowiec@interia.pl

161.

Tryńcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

Tryńcza 123

16 642-17-32

gopstryncza@wp.pl

162.

Trzebownisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzebownisko 989

17 771-37-70

trzebownisko@ops.net.pl

163.

Tuszów Narodowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym

Tuszów Narodowy 225

17 774-37-40

gops@tuszownarodowy.pl

164.

Tyczyn

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie

ul. Rynek 18

17 221-93-18 w. 10, 12

tyczyn@ops.net.pl

165.

Tyrawa Wołoska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskej

Tyrawa Wołoska 175

13 465-69-39

gopstyrawawoloska@interia.pl

166.

Ulanów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie

ul. 3-Go Maja 19

15 876-30-28

opsulanow@interia.pl

167.

Ustrzyki Dolne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

ul. Wyzwolenia 7

13 461-18-68

mgopsud@gmail.com

168.

Ustrzyki Dolne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

ul. Bełska 22

13 471-10-80

pcpr@bieszczadzki.pl

169.

Wadowice Górne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Wadowice Górne 116

14 666-96-92

gops@wadowicegorne.pl

170.

Wiązownica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy

Wiązownica 208

16 622-36-31 wew. 21

gops@wiazownica.com

171.

Wielkie Oczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

ul. Leśna 2

16 631-01-92

gops@wielkieoczy.info.pl

172.

Wielopole Skrzyńskie

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w w Wielopolu Skrzyńskim

Wielopole Skrzyńskie

17 221-43-20

17 221-48-19 wew.46

gopswielopoleskrz@ops.net.pl

173.

Wiśniowa

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej

ul. Wiśniowa 136

17 277-50-49

gops@wisniowa.pl

174.

Wojaszówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce

Wojaszówka 115

13 438-52-26

gops@wojaszowka.pl

175.

Zagórz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

ul. Targowa 5

13 462-33-73

mgops@zagorz.pl

176.

Zaklików

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

ul. Zachodnia 15

15 873-84-63

ops.zaklikow@adres.pl

177.

Zaleszany

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach

Pl. Kościuszki 6

15 845-94-23

opszaleszany@gmail.com

178.

Zarszyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie

Bieszczadzka 48

13 467-10-49 w. 23, 28

gops@zarszyn.pl

179.

Zarzecze

Gminny Zarzeczu

Zarzecze 173

16 640-15-29

gopszarzecze@zarzecze.itl.pl

180.

Żołynia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni

ul. Rynek 22

17 224-30-18

gops@zolynia.pl

181.

Żurawica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy

ul. Marcina Króla 3

16 671-32-33

zurawicagops@o2.pl

182.

Żyraków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie

Żyraków 137

14 682-26-35

gopszyrakow@zyrakow.pl