Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych - Wojewoda

W dniu 08.01.2020 r. została podpisana umowa nr 41/DI/WR2019/2020 na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) i świadczeń wychowawczych (SW) na poziomie instytucji realizujących koordynację systemu zabezpieczenia społecznego.


Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych, realizuje zapisy Ustawy o  Świadczeniach Rodzinnych oraz Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na poziomie Wojewody. Aplikacja realizuje zadania związane z obsługą wniosku oraz wydawaniem decyzji.


Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu (81) 749-55-92, całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hd.swiadczenia.rodzinne@sygnity.pl. Zgłoszenia przyjmowane są również za pośrednictwem strony https://www.hd.sygnity.pl.