Aktualności

Program „Za życiem” przyjęty przez Radę Ministrów

Program „Za życiem" przyjęty przez Radę Ministrów 20-12-2016 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem",  przedłożoną...

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  1 Ustawa o dostępie do informacji publicznej 30-09-2013 Ustawa o dostępie do informacji...

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

   1  USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa   (Dz....  ...

Adopcja - akty prawne

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej ujednolicone teksty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z...

Opieka nad dziećmi do lat trzech - akty prawne

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-opieka-nad-dzieckiem-do-lat-3

Orzekanie o niepełnosprawności - akty prawne

Wykaz aktów prawnych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności oraz linki do Internetowego Serwisu Aktów Prawnych (ISAP), gdzie znajdują się te akty.   1. ustawa z dnia 27...

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Umowy te poprawiają sytuację...

Pomoc społeczna - akty prawne

Obowiązujące prawo - pomoc społeczna Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie wyjaśnia, że umieszczone...

Świadczenia rodzinne - akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza - akty prawne

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej ujednolicone teksty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z...

Fundusz alimentacyjny - akty prawne

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia...

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - akty prawne

W dniu 1 maja 2010 r. weszła w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie...