SI KDR

 

System teleinformatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR) został wytworzony w ramach realizacji projektu pn. „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny" (Projekt KDR).

SI KDR umożliwia realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).  SI KDR umożlwia realizację zadań wynikających z Ustawy w sposób kompleksowy oraz obsługę spraw z zakresu KDR w sposób elektroniczny. SI KDR jest systemem otwartym na wymianę usług oraz informacji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem CSIZS. 

Użytkownikami systemu są pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy w całej Polsce. 

Jakiekolwiek problemy z działaniem systemu mogą Państwo zgłaszać:

  • pod numerem telefonu (32) 723-26-72
  • wysyłając wiadomość na adres: kdr-hd@asseco.pl
  • w elektronicznym systemie zgłoszeń dostępnym pod adresem: https://kdr-hd.mpips.gov.pl