Ważne informacje

Statystyka za 2019

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2019 r. Zawiera informacje: 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom. 3....

Dokumentacja dotycząca EESSI

Poniżej przekazujemy Państwu dokumenty dotyczące EESSI: Porozumienia dotyczące uproszczonej wymiany w ramach EESSI z Holandią (NL) z Niemcami (DE) z Luksemburgiem...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z...

Informację dotyczące oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

W dniu 08.01.2020 r. została podpisana umowa nr 41/DI/WR2019/2020 na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) i świadczeń wychowawczych (SW) na poziomie instytucji realizujących...

RJPS

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej jest systemem centralnym służącym jednostkom do zamieszczania i aktualizowania informacji o danej jednostce a obywatelom zapewnia dostęp do informacji o...

PIU

PIU Empatia – Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, znajdujący się pod adresem empatia.mrpips.gov.pl, platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, składająca się z portalu...

EKSMOoN

SI EKSMOoN – System Informatyczny Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, utworzony na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r....

Statystyka za 2018

Sprawozdanie MRPiPS-05 za 2018 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej ...

Internetowe Konto Pacjetna

Masz już profil zaufany? Jeśli tak, to zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz...

Projekt System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Prezentacja dotycząca urządzeń mobilnych w projekcie „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON", o które mogą starać się Ośrodki Pomocy Społeczne: prezentacja PFRON urządzenia...

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+) Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 ...

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej Sprawozdania resortowe za I-XII.2020: Sprawozdanie MRPiPS-03 (R) OPS, PCPR do UW – do dnia 29 stycznia...

Statystyka za 2017

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2017 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej Ponadgminnych...

Bezdomność

Mniej osób bezdomnych 09-03-2017 O 2,7 tys. osób zmniejszyła się liczba osób bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 – wynika z badania, które przeprowadzono w lutym br.   ...

Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego 2017

Źródło danych: Wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Raport przedstawia liczbę instytucji tj. żłobki i kluby dziecięce na koniec...

Dobry Start

Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu...

Prawo

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-kdr

Pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co...

Portlet PAR

Brak pliku

PIU_PS_004 Średnia liczba kontraktów socjalnych na pracownika w 2014 roku

Raport nie posiada wizualizacji statycznej.