Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego 2017 roku

Źródło danych: Wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Raport przedstawia liczbę instytucji tj. żłobki i kluby dziecięce na koniec okresu sprawozdawczego 2017 roku (koniec roku).

Żłobki i kluby - liczba instytucji

Żłobki i kluby - liczba instytucji z wyszczególnieniem