Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2008 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
2433465
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1500705
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
4900303
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2411761
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1938701
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
4381
z tytułu urodzenia dziecka
213420
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
7549534
 
20952270