Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2009 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
2235350
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1453953
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
4336453
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2395737
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1791171
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
268
z tytułu urodzenia dziecka
195394
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
6707065
 
19115391