Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2010 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
2074359
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1342805
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
3912324
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2135345
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1672828
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
10
z tytułu urodzenia dziecka
182533
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
6056423
 
17376627