Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2011 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
1943788
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1180612
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
3583084
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
2026135
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1562623
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
2
z tytułu urodzenia dziecka
160903
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5545255
 
16002402