Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2012 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
1813782
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
978600
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
3209482
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1843455
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1445630
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
10
z tytułu urodzenia dziecka
132687
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5023062
 
14446708