Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2013 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
1740256
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
821594
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
2878363
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1723984
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1338558
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
6
z tytułu urodzenia dziecka
133292
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4593962
 
13230015