Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2014 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
1651303
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
552145
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
2628084
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1619209
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1234061
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
0
z tytułu urodzenia dziecka
115785
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4248314
 
12048901