Portlet PAR

Filtry Drukuj Łączenie raportu Statyczny raport
Idź do strony: Rekordów na stronie:
Aktualny zakres : 0 - 8 / Strona nr : 1 / Rekordów : 8
PIU_SR_002 Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2014 roku
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
1650842
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
552045
z tytułu podjęcia poza miejscem zamieszkania
2626819
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1618809
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1233747
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
0
z tytułu urodzenia dziecka
115753
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4247496
 
12045511