Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin

Raport przedstawia liczbę rodzin na koniec okresu sprawozdawczego (IV kwartał) w rozbiciu na typ rodziny i liczbę dzieci w rodzinie.

Tabela zawiera podsumowanie wierszy i podsumowanie kolumn.

Istnieje możliwość filtrowania wartości po nazwie województwa, powiatu i gminy, a także po kodzie NTS (Nomenklatura Jednostek do Celów Statystycznych).
 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2014 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2013 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2012 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2011 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2010 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2009 roku

 

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie w 2008 roku