Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny

Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny (Platforma A-R, PAR) to system klasy Business Intelligence, pozwalający na pozyskiwanie danych z wielu różnych źródeł, w różnych formatach, przekształcanie ich do postaci odpowiedniej do prowadzenia analiz i raportowania, projektowanie analiz i raportów, publikowanie i dystrybucję wyników.

Platforma A-R stanowi główne źródło wiedzy analitycznej i statystycznej na temat Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny, w szczególności dostarcza departamentom merytorycznym MPiPS informacji potrzebnych do oceny skuteczności podejmowanych decyzji i kreowania nowych form pomocy.

Dodatkowo Platforma A-R posiada możliwość udostępniania zgromadzonych informacji uprawnionym podmiotom.

Platforma A-R zaspokaja zidentyfikowane potrzeby informacyjne MPiPS oraz innych podmiotów korzystających z danych Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny.