Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 1999

STATYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 1999 r. zawiera informacje o:

  1. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań z
  2. leconych gminom.
  3. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań własnych gmin.
  4. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  5. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań własnych pow
  6. iatowych centr pomocy rodzinie.
  7. Liczbie osób i rodzin objętych pomocą.
  8. Powodach przyznania pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

 


Poleć znajomemu