Statystyki

Statystyka za rok 2014

     1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r.  17-11-2015  2 ...

Statystyka za rok 1999

STATYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 1999 r. zawiera informacje o: Świadczeniach udzielonych w ramach zadań z leconych gminom. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań...

Statystyka za rok 2000

STATYSTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2000 r. zawiera informacje o: Świadczeniach udzielonych w ramach zadań zleconych gminom. Świadczeniach udzielonych w ramach zadań własnych gmin....

Statystyka za rok 2001

 Statystyka pomocy społecznej za 2001 r. zawiera informacje: Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. ...

Statystyka za rok 2002

Statystyka pomocy społecznej za 2002 r. zawiera informacje: Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. ...

Statystyka za rok 2003

Statystyka pomocy społecznej za 2003 r. zawiera informacje: społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu...

Statystyka za rok 2004

Statystyka pomocy społecznej za 2004 r. zawiera informacje:   Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

Statystyka za rok 2005

 Statystyka pomocy społecznej za 2005 r. zawiera informacje: Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. ...

Statystyka za rok 2006

Statystyka pomocy społecznej za 2006 r. zawiera informacje: Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. ...

Statystyka za rok 2007

Statystyka pomocy społecznej za 2007 r. zawiera informacje:   Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

Statystyka za rok 2008

Statystyka pomocy społecznej za 2008 r. zawiera informacje:   Pracownicy zatrudnieni w pomocy społecznej. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy...

Statystyka za rok 2009

Statystyka pomocy społecznej za 2009 r. zawiera informacje: Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom. ...

Statystyka za rok 2010

Statystyka pomocy społecznej za 2010 r. zawiera informacje:    1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.    2. Udzielone świadczenia - zadania...

Statystyka za rok 2010

Statystyka pomocy społecznej za 2010 r. zawiera informacje:    1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.    2. Udzielone świadczenia - zadania...

Statystyka za rok 2011

Statystyka pomocy społecznej za 2011 r. zawiera informacje: 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone...

Statystyka za rok 2012

   1 Sprawozdanie MPiPS-03   28-05-2013  2 Sprawozdanie MPiPS-05 ...