Opieka nad dzieckiem do lat trzech

Liczba instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce) oraz liczba miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce) wg stanu na dzień 30 września  i 31 grudnia 2011 r oraz 30 czerwca  i 31 grudnia 2012 r., w podziale na gminy. (opracowane na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3).

Pobierz dokument